Ervaringen, vervolg
Nieuw Elan in de haven van Steenbergen
Steenbergen kocht eind januari de haven in haar stad. Doel is om deze te upgraden en vervolgens door een marktpartij met nieuw elan te laten exploiteren. Maar hoe ver moet je gaan met die upgrading, en wat is de positie van de haven in de stad. Met die vraag werden twee werksessies georganiseerd met bewoners, bedrijven en belanghebbenden in Steenbergen, in aanwezigheid van de gemeenteraad. Havens a la Carte werd ingezet als instrument om de soort haven voor de toekomst te bepalen en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Nautisch Programma van Eisen Maasplassen Limburg
De Limburgse Maasplassen vormen een groot aaneengesloten watersportgebied met de rivier als verbindend element tussen verschillende plassen die ontstonden uit grindwinning. In het Nautisch Programma van Eisen wordt vastgelegd welke ingrepen nodig zijn om van deze regio een Top waterrecreatiegebied te maken. Havens a la Carte werd ingezet als instrument om hieraan mede invulling te geven. Het instrument werd verbreed met strandactiviteiten en typologieën voor rondvaarten en riviercruises. De haventypologieen geven inspiratie voor nieuwe product-marktcombinaties in het gebied en brengen het gewenste assortiment bijeen. Afronding van het NPvE is voorzien eind februari 2013.

Deelalliantie Watersport- en jachthavenontwikkeling Oosterschelde
De Oosterschelde is als Nationaal Park een gebied waar veel belangen samenkomen. Natuur, landschap, recreatie, visserij en bewoning aan het water. In de Alliantie Oosterschelde worden de belangen gekoppeld en wordt gezocht naar win-winsituaties. Als bouwsteen voor dit proces dacht de sector samen met de gemeenten na over de passende en ontbrekende haventypologieen die nodig zijn voor een toekomstbestendig en passend watersportproduct. Havens a la Carte vormde de basis van de discussie over soorten havens, uitstraling op de omgeving, onderlinge samenhang en effecten op Natura 2000 gebied. De deelalliantie heeft in januari 2013 haar bouwsteen ingebracht op Alliantieniveau voor verdere combinatie met andere belangen en gebruikers.

Terug naar vorige pagina