Havens à la Carte: overzicht typologieën
- Maxi-floating harbor -

Grootschalige bestemmingshaven zonder verbinding met land, verspreiding druk op natuurwaarden.

Volledig drijvend watersportcentrum, zonder relatie met landlocatie, pontons, voorzieningen en ligplaatsen in één structuur.

Volledig zelfvoorzienend ponton of drijfeiland, waaraan gekoppeld ligplaatsen. Verplaatsbaar.