Havens à la Carte: overzicht typologieën
- Slipwayhaven -

Haven in de vorm van een slipway met wachtsteiger en parkeerterrein.

Splitsing ‘haven’ en parkeren schepen, vaak bij mensen thuis. arbeidsintensief maar ruimte-extensief op het water.

Weinig ruimtebeslag op land/watergrens, spreiding resources, legt druk op verbindingsweg en parkeervoorziening.