Havens à la Carte: overzicht typologieën
- Oeverhaven -

Afmeergelegenheid met vaste ligplaatsen langs de oever van een kanaal of sloot.

Kleinschalig, individueel geörienteerd, veelal bijverdienste voor de eigenaar.

Groenstrook met ligplaatsen, vaak kleinere stukken, in delen verpacht voor meerdere boten of per boot apart in huur uitgegeven.