Havens à la Carte: overzicht typologieën
- Dorpsgasten (passanten) -

Haven als toeristische bestemming op dorpse schaal.

Toerisme, toervaart, zomergebruik, levendig, kortverblijf, economische spin-off groot.

Veelal historische haven, koppeling horeca en voorzieningen, kade of boxen voor passanten.