Havens à la Carte: overzicht typologieën
- Vluchthaven -

Gericht op het tijdelijk onderbreken van een vaartocht indien noodzakelijk vanuit nautisch oogpunt.

Beschutte invaart, beperkte toegankelijkheid over de weg, robuuste inrichting.

Voorzieningen ontbreken en uitstraling en comfort steiger is ondergeschikt aan vluchtfunctie, vaak voormalige werkhavens.