Havens à la Carte: overzicht typologieën
- Visboothaven -

Haven met ligplaatsen voor recreatieve vissersboten.

Specifieke doelgroepen, aan zee veelal kleine snelle visboten, in het binnenland meer open visboten.

Beperkte voorzieningen, vaak bij visserijhaven (overslag etc.), kleinere boten van eenzelfde soort type, ruime opzet van de haven.