Havens à la Carte: overzicht typologieën
- Natuurlijke getijdehaven -

Jachthaventypologie die door getijde niet altijd toegankelijk is, soms moorings, visbootjes.

Jachthaven met beperkte toegankelijkheid, bij eb liggen boten droog in de modder.

Relatief kleine, niet diepstekende boten, vaak overlast geur bij laagwater, ruimtelijke kwaliteit voor omgeving zeer beperkt.