Havens à la Carte: overzicht typologieën
- Landjeshaven -

Haventypologie waarbij particuliere stukjes grond gecombineerd worden met een ligplaats, komt vaak voor in veen- en plassengebied.

Beperkt voorzieningenniveau, vaak al lang in particulier bezit, sloepen en ondiep stekende boten.

Vaak geen of beperkte bereikbaarheid over land, kleinschalige verkaveling die historisch is gegroeid, vaak in landbouwgebieden.