Havens à la Carte: overzicht typologieën
- Achtertuinhaven -

Ligplaatsen gekoppeld aan woningen. Kan ook kleine privehaven voor groep bewoners zijn.

Kleinschalig, veelal luxe woningen, vaak gecombineerd met sloepen of kleine boten.

Kaderuimte exclusief voor bewoners. Aanwezigheid bruggen voor bereikbaarheid woningen via het water.